O MNE

Vytvorím systém tam, kde žiadny nie je.


Môj príbeh nie je asi ničím zvláštny, patrím medzi tisíce žien, ktoré pracujú, starajú sa o rodinu a medzi tým všetkým si hľadajú čas pre seba. 

Moje pôvodné povolanie je "stavarina", študovala som na STU na Stavebnej fakulte a pracovala som v oblasti stavebníctva. Postupným doplnením vzdelania v manažmente a marketingu na Open University v Bratislave som začala robiť marketing. Vo veľkej medzinárodnej firme v oblasti stavebníctva som vybudovala značku, organizovala som eventy, výstavy, pripravovala som marketingové plány a rozpočty a pracovala som na tvorbe komplexného firemného dizajnu a komunikácie.  

Táto práca ma baví dodnes, pretože spája tak moje technické, organizačné a kreatívne danosti a zručnosti. S touto prácou sa spája aj dôslednosť, zmysel pre detaily a systém. Naďalej sa venujem marketingu pre svojich klientov a prevažne tvorím firemný dizajn a web stránky. 

Pred pár rokmi, tak, ako mnohí iní, aj ja som prešla osobnými a pracovnými nezdarmi a problémami, ktoré sa nezaobišli bez potreby povyhadzovať staré, aby mohlo prísť niečo nové. Týkalo sa to ako osobných fyzických vecí, tak aj vzťahov a nedoriešených záležitostí.

Pred 4 rokmi som sa naozaj zbavila asi 8o-tich percent vecí. Viem, že je to nikdy nekončiaci proces a ak chcem udržať vo svojom živote  rovnováhu, k vyhadzovaniu sa musím pravidelne vracať. 

V súvislosti s vyhadzovaním a tvorbou systému a poriadku som sa začala zaujímať o niečo nové, čo by som mohla robiť popri marketingu. Niečo, čo bude tiež pre ľudí užitočné, hmatateľné, niečo, čo ľudia potrebujú každý deň. 

Inšpiráciou pri tvorbe zamerania a filozofie tejto web stránky a služieb boli pre mňa knihy Marie Kondo - Kúzelné upratovanie a Upratané!, ďalej kniha pani Hideko Jamašita - Danšari, ďalej kniha zenového mnícha Šunmjó Masuno - Umenie obyčajného života a aj kniha Slovenky Zuny Vesan Kozánkovej TAO - cesta ku zdraviu, a mnohé iné.

Rada pomôžem aj Vám - tým, ktorí cítite, že príliš veľa vecí Vás zaťažuje a viete aj to, že ak si urobíte poriadok, budete mať pokoj na duši.

Teším sa na vás:-)

Alexandra Hanusová

Vaša Poriadkumilovná

Služby


Mať život v rovnováhe nie je každému dopriate automaticky. Niektorí musia padnúť dole, prejsť vývojom a potom postupne vystúpať hore.

Udržiavanie poriadku je prostriedkom  k harmonickejšiemu životu.