Mať život v rovnováhe nie je každému dopriate automaticky. Niektorí musia padnúť dole, prejsť vývojom a potom postupne vystúpať hore.

O MNE

Vytvorím systém tam, kde žiadny nie je.


Môj príbeh nie je asi ničím zvláštny, patrím medzi tisíce žien, ktoré pracujú, starajú sa o rodinu a medzi tým všetkým si hľadajú čas pre seba. 

Moje pôvodné povolanie je "stavárina", pracovala som v oblasti stavebníctva a postupným doplnením vzdelania som začala robiť marketing. To ma veľmi bavilo, spojila som tak moje technické, organizačné a kreatívne danosti a zručnosti. S touto prácou sa spája aj dôslednosť, zmysel pre detaily a systém. 

Po niekoľkých rokoch som začala pociťovať , že ma táto práca už nenapĺňa a začala som hľadať niečo nové, čo by som mohla robiť sama. Niečo, čo bude pre ľudí užitočné, hmatateľné, niečo, čo ľudia potrebujú každý deň. 

Aby som sa dokázala pohnúť ďalej, tak, ako mnohí, aj ja som prešla osobnými problémami, ktoré sa nezaobišli bez potreby povyhadzovať staré, aby prišlo niečo nové. Týka sa to ako osobných fyzických vecí, tak aj vzťahov a nedoriešených záležitostí.

Pred 4 rokmi som sa naozaj zbavila asi 8o-tich percent vecí. Viem, že je to nikdy nekončiaci proces a ak chcem udržať vo svojom živote  rovnováhu, k vyhadzovaniu sa musím pravidelne vracať. 

Rada pomôžem aj Vám - tým, ktorí cítite, že príliš veľa vecí Vás zaťažuje a viete aj to, že ak si urobíte poriadok, budete mať pokoj na duši.

Teším sa na vás:-)

Alexandra Hanusová

Vaša Poriadkumilovná

Služby


Udržiavanie poriadku je prostriedkom  k harmonickejšiemu životu.